Betingelser og forbehold

BETINGELSER & FORBEHOLD

PROCEDURE, AFTALER, SIKKERHED M.M.

 

  • Det er (konceptuelt) meget vigtigt for Brolingo at kunden, inden tilbuddet bekræftes (og arbejdets påbegyndes), er helt afklaret med hvorledes arbejdsopgaven, og samarbejdet, vil forløbe.

  • I afklaringen indgår bl.a. hvem der laver hvad, hvornår, og med hvem - og hvordan arbejdsdisciplinen i øvrigt skal gøres "rigtigt", således at arbejdet forløber rationelt fornuftigt (effektivt), og samtidig er ergonomisk hensigtsmæssigt og forsvarligt. Derudover hvordan arbejdet bliver struktureret, såvel fagligt som generelt, bl.a. med henblik på at undgå arbejdsskader, samt skader på "udstyr" med videre (Herunder at undgå evt. skader på hus, bil/garage, værktøj og lign. - herunder cykel, knallert, motorcykel med videre).

  • Dette er meget vigtige emner, og derfor er det ligeledes meget vigtigt, og også kendetegnende for Stig, at der altid er god tid til alle aftaler, procedure og lign., som ligger forud (og undervejs) for et stærkt, og vellykket projekt.

 

 

 

KONDITIONER, FORBEHOLD MED VIDERE

 

  • Brolingo tager under ingen omstændigheder ansvar for skader på mennesker eller ”udstyr” og lign. af enhver art. (hæfter ikke under nogen omstændigheder.)

  • Dvs. f.eks. dækkes ikke for skader på hus, herunder døre, vinduer, husmur med videre , bil, cykler, knallert(er), båd, eller andet som forefindes på, eller i nærheden af, projektets matrikel nummer. Ligesom arbejdsskader af enhver art heller ikke, under nogen omstændigheder, dækkes af Brolingo. Herunder skader på fødder/tær, skinneben, knæ, ”ædlere” dele, hoften, bryst, skulder og hals, hoved, herunder øjne/syn, næse/indånding og herunder gener af enhver art, øre og hørelse, hænder/fingre, håndled, albuer, samt skuldrer med videre.

  • For enhver skade, og/eller uheld, i forbindelse med brug af: fliseklipper, vibrator, sten, fliser eller andet, evt. mere eller mindre tungt udstyr, kniv, saks, herunder grensaks og rosensaks med videre, hammer, herunder lægte og brolæggerhamre, økse, mejsler, stemmejern, osv., osv., hæftes der under ingen omstændigheder, fra Brolingo´s side! For at sikre en høj sikkerhed, er det f.eks kun Stig der arbejder med brug af vinkelskærer og andet "mekanisk" udstyr.

  • Eventuelle skader gjort af Stig fra Brolingo, som direkte og alene andrager Stigs egne og helt personlige opgaver, dækkes dog iht. gældende regler.

KONTAKT

Pomonavej 10

3650 Ølstykke

 

Tlf. 41 29 23 05

kontakt@brolingo.dk